Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum

A Catalunya hi ha 3.575 explotacions operatives, on més de 600 tenen entre 50 i 150 caps (66.000 en total); 500 en tenen menys de 50 caps (20.000); 1.100 són explotacions petites que tenen un total de 86.000 caps amb una mitjana de 78 caps/explotació; 90 explotacions tenen més de 1.000 caps; i la resta, més de 1.000 explotacions prop de 300.000 caps. La mitjana és de 230 caps/explotació, el que ens indica el poc dimensionades que estan les explotacions, la impossibilitat de poder fer front al pagament d’un salari digne i la poca rendibilitat que l’activitat pot comportar.
En el territori, s’hi troben 3.665 explotacions extensives, 1965 semi-extensives i 60.848 caps de bestiar extensius i 53.264 unitats de bestiar semi-extensius.

Per altra banda, si observem la variació del cens a Catalunya en el decurs dels darrers 20 anys, s’ha perdut un 55% del cens, és alarmant el descens de caps de bestiar, el pitjor es que la davallada continua i si no es posa remei aquesta activitat nostra pot quedar de manera testimonial.

La Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum, a l’actualitat tenim 1050 associats que són socis de ADS i d’Associacions com ANCRI, lluita dia a dia per què aquest sector surti endavant; que el nombre d’explotacions no disminueixi tan vertiginosament, i les que sobrevisquin puguin afrontar el futur amb garanties És per això que el servei de la Federació resulta tan important, no tan sols per assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions com a forma de subsistència dels seus titulars, sinó com a motor de l’economia rural, que comporta associada tot una sèrie d’externalitats positives: en quant a la transmissió de coneixements i la seva empremta en l’art i la cultura; en assegurar la biodiversitat animal i vegetal que comporta la ramaderia i el manteniment dels ecosistemes, creats durant milers d’anys per l’efecte que les pràctiques ramaderes han tingut sobre el medi, i sense les quals no existirien.
La seu de la FECOC es troba a la ciutat de Balaguer a la província de Lleida.
El nostre projecte dona cobertura a les explotacions dels ramaders de la raça xisqueta que dintre del territori català estan ubicats en les comarques de Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, La Noguera, Les Garrigues, Pla d’Urgell i Alt Urgell.
Les actuacions que realitza la FECOC va dirigida a tot el sector oví i cabrum del nostre territori, als seus 900 socis aproximadament que té l’entitat i a les explotacions d’oví del sector ramader català, d’aquests els ramaders que tenen la raça xisqueta que són 62 .