OVELLA XISQUETA O PALLARESA

Característiques genèriques:

El seu tret distintiu és la capa blanca amb taques negres al voltant dels ulls, les puntes de les orelles, llavis i de manera residual a les extremitats. Actualment en general no tenen banyes, tot i que antigament es donaven casos d’ovelles amb banyes i totalment negres.

Presenta unes aptituds maternals molt desenvolupades que li permeten criar de forma òptima un corder o xai “ternasco” d’excel·lent qualitat.

És una raça rústega, gran caminadora, amb una capacitat de pastoreig molt desenvolupat que li permet aprofitar de forma òptima les pastures fibroses, fins i tot sota la neu. El morro petit li permet aprofitar fins a la base les pastures més dolentes.

El pes viu de l’animal adult és de 30-35 kg per a les femelles i 40-45 kg per als mascles.

El sistema de maneig productiu més utilitzat continua essent l’extensiu tradicional.

Actualment està en perill d’extinció, havent davallat molt els seus efectius.

Origen:

La raça xisqueta prové de l’Ovis aries ibericus. És una varietat ovina molt antiga, que ha evolucionat poc, i que es manté en un alt grau de puresa, gràcies a l’aïllament geogràfic. Presenta una gran capacitat per subsistir en condicions ambientals extremes, amb escassos recursos vegetals, no assequibles per a altres varietats ovines.

Coneguda també amb el nom de Pallaresa, el seu procés regressiu ha anat paral·lel al despoblament rural i humà dels Pallars, a l’escàs relleu generacional de la ramaderia en general i al canvi, cada cop més accentuat, de les activitats de tipus primari per altres dels sectors secundari i terciari, turisme principalment.

Distribució geogràfica:

Es localitzen principalment a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, al Pirineu i Prepirineu, però també hi ha alguns ramats al sud de Lleida i a la província d’Osca.

Situació actual:

L’any 1995 la raça xisqueta va ser catalogada com a raça en perill d’extinció.

El nombre d’animals que es poden considerar inclosos en aquest conjunt racial en els dos Pallars i l’Alta Ribagorça es comptabilitza al voltant de 45.000 entre femelles i mascles, si bé podríem estimar que els efectius que són realment de raça pura es situen en un rang entre 15.000 i 20.000 animals.

La majoria d’explotacions són familiars, essent l’edat mitjana del ramader de 51 anys, i hi ha molt poques explotacions que tinguin continuïtat, cosa que fa pensar en les dificultats de la conservació de la raça, si bé el cens s’està mantenint estable els darrers anys.

Enllaços

ACOXI – Associació Catalana de Criadors d’Oví de Raça Xisqueta

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural